тээврийн хэрэгслийн хяналтын улсын үзлэг болно.

тээврийн хэрэгслийн хяналтын улсын үзлэг болно.

68
0
Түгээх

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг 2019 оны 05 сарын 02, 03-ний өдөр болох тул ААН, иргэд тээврийн хэрэгсэлээ бүрэн хамруулна уу.

Татвар төлөгч та АТБӨЯХ-ийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөрөө үзлэгээс өмнө төлнө үү.

Үзлэгийн үеэр УБ болон бусад орон нутгийн дугаартай тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг ТӨ болгох, ашиглах боломжгүй болсон тээврийн  хэрэгсэлээ хасуулах мөн шинээр авсан мотоциклд улсын дугаар олгоно.

ТУБайцаагч Утас: 96909093

Сэтгэгдэл байхгүй