Гадаадын харьяатын шалгалт хийлээ.

Гадаадын харьяатын шалгалт хийлээ.

52
0
Түгээх

Сумын ИТХ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2019 оны 4-р сарын 03-ны өдөр гадаадын иргэн ажиллаж байгаа хөнгөн цагаан хайлуулах Дуурам арал компани,Хайртхаан орчимд хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд ажиллаж байгаа гадаадын иргэдийг бүртгэн,түр оршин суух гэрчилгээгээ яаралтай авч баталгаажуулахыг үүрэг болголоо. Суманд нийт 11 хятад улсын иргэн түр оршин сууж байна.

Сэтгэгдэл байхгүй