Мал хулгайлах гэмт хэргээс сэргийлж байна.

Мал хулгайлах гэмт хэргээс сэргийлж байна.

201
0
Түгээх

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх сэргийлэх зорилгоор дэд зөвлөл  5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж  байгаа бөгөөд 2019 оны 1-р улирлын байдлаар мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийл ажлыг сумын нутаг дэвсгэр, 61 гарам,хуучин баянцогт, хүй 7 худаг,  ЦЕГ,Төв аймгийн цагдаагийн газрын зохион явуулсан Адуу, Мал, нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд 8 удаа  эргүүл шалгалтыг хийж мал хулгайлж байсан 2 хэргийг газар дээр нь илрүүлж таслан зогсоосон. Мал мах тээвэрлэж явсан 46 тээврийн хэрэгслэл шалгаж гарал үүсгийн гэрилгээг шалгасан. 2 мал хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдэж, мөрдөн шалгах ажиллагаа хийгдэж байна.  

Сэтгэгдэл байхгүй