Сум хөгжүүлэх сан

Сум хөгжүүлэх сан

39
0
Түгээх

Сум хөгжүүлэх сангийн Улсын үзлэг явагдаж байгаатай холбоотой зээлийн үлдэгдэлтэй иргэд ЗДТГазарт яаралтай ирж уулзана уу. Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөл

Сэтгэгдэл байхгүй