Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн ажил

Барилгын дотор талын зарим өрөөнүүдийн урсгал засвар

Эрүүл мэндийн төв нь НХГэрээгэээр 3100.0 мян/төгрөгийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Үүнд: Мастер сэндс ХХК нь 2,0 сая төгрөгөөр ЭМТ-ийн өрөөнүүд, коридорыг хулдаастай болгосон. /110 м хулдаас/Барилгын дотор талын зарим өрөөнүүдийн урсгал засварт газар эзэмшигч Хийморлиг эрчүүдийн хүч ХХК-200.0 мян/төгрөг, иргэн Баатарцогт-300.0 мян/төгрөг, Анхтүрүү ХХК-300.0 мян/төгрөг тус бүр хандивлан нийт 800.0 мян/төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдсэн.

nhg

Могол ноос

nhg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Могол ноос” ХХК ЭМТ-д 300,000 төгрөг хандивлан.Дээжний хөргөгч – 210,000 төгрөг

Хөлийн гишгүүр – 45,000 төгрөг 2 ш худалдан авсан. 

 

Соёлын төв тоног төхөөрөмжөөр хангагдав

Соёлын төвд: НХГэрээгээр газар эзэмшигч иргэн Маам албаны хэрэгцээнд 300.0 мянган төгрөгийн суурин компьютер, эрхлэгчийн албаны хэрэгцээнд Грандпиглет ХКК 1080.0 мянган төгрөгийн нөүтбүкээр хангасан байна. Нийт 1380.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэв.

Untitled7

явган хүний зам хийгдлээ

ЗДТГ-ын хамт олон НХГэрээгээр 1000.0 мянган төгрөгөөр байгууллагын ажилчдын хүчээр явган хүний зам хийж орчноо сайжруулав.

Untitled6

 

тоног төхөөрөмж нийлүүлэв

Газар эзэмшигч иргэн Л.Болдбаатар хээрийн газ зуухны иж бүрдэл 2500.0 мян/төгрөг,  Газар эзэмшигч иргэн Төвшин богино долгионы радио холбоо 3 ш /500.0 мян/төгрөг/тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн. Эдгээр нь онцгой байдлын үед хээрийн нөхцөлд ашиглах боломжтой юм.

Untitled5

Хуудас 2 -с 1

Free business joomla templates