• 70276207
  • bayantsogt27@gmail.com
ОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДӨР

Удахгүй ОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДӨР (XII/09) тохиох гэж байна.

Энэхүү өдрөөр төр, хувийн хэвшил, ОЛОН НИЙТ, ЗАЛУУЧУУД зэрэг нийгмийн төлөөллийн авлигатай тэмцэх идэвх оролцоо, эрх үүргийг сануулах ЗОРИЛГОтой билээ.

Авлигаас болж Таны ямар ЭРХ зөрчигдөж байна вэ? Түүнтэй тэмцэхэд таны ОРОЛЦОО ямар байх ёстой вэ? 

Бидний ИРЭЭДҮЙг хулгайлдаг зүйлтэй эвлэрч үл болно.

ШУДАРГА ЁС, ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД

Таны эрх-Таны оролцоо

2022-11-22 18:37:45