• 70276207
  • bayantsogt27@gmail.com
Замын хөдөлгөөний цагаан толгой тэмцээн

Төв аймгийн сургуулийн өмнөх насны боловсролын байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдах Замын хөдөлгөөний цагаан толгой тэмцээний удирдамжийн хүрээнд Бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийн танин мэдэхүйг хөгжүүлэх нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон, сургалт үйл ажиллагаанд ашиглах, замын хөдөлгөөний тухай тэмдэг тэмдэглэгээтэй А3-ийн хэмжээтэй 15 хуудас 1ширхэг бүтээлч ном, А4-ийн хэмжээтэй 5 ширхэг дасгал ажлын дэвтэр, А4 хэмжээтэй 15 хуудас бүхий үзүүлэн бэлтгэж ажиллалаа.

2024-05-14 11:45:46