• 70276207
  • bayantsogt27@gmail.com
Нохой устгал явагдлаа

Төв аймгийн Баянчандмань сумын нохой устгалын  гэрээт анчин  С.Лхагвасүрэн  урьдчилан тохиролцож гэрээ байгуулан нохой устгалын ажлыг зохион байгуулсан. Нохой устгалын ажлыг 2022.11.09-2022.11.13 хооронд 5 хоногийн турш Даргиат, Сарлаг, Гуна багийн төвөөр нохой устгасан. Даргиат, Сарлаг, Гуна  багийн  хэмжээнд нийт 75 нохой устгаж 1.500.000 төгрөг зарцуулсан. Иргэд золбин нохойн дайралтанд өртөх, гэмтэж бэртэх айх аюул буурсан.

2022-11-23 10:16:50