• 70276207
  • bayantsogt27@gmail.com
Газар хөдлөлтийн гамшгийн бэлэн байдлын үзүүлэх сургууль боллоо

Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийн үед Баянцогт сумын штаб, мэргэжлийн ангиуд Гамшгийн зарлан мэдээллэх дуут дохиогоор 2023-06-08 ны өдрийн 16 цагт шуурхай цугларч үүрэг гүйцэтгэхэд бэлэн жагслаа.Тус арга хэмжээгээр газар хөдлөлтийн гамшгийн үед хэрхэн зохион байгуулалтанд орж эрсдлийг давах, сэргээн босгох, тусламж үзүүлэх зэрэг, мөн мэргэжлийн ангиуд хэрхэн ажиллах техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал, шаардлагатай хэрэгсэл 3 хоногийн хүнс аранз бэлэн байх талаар заавар зөвлөмжийг авч дадлага сургууль хийлээ. Сумын төсвийн байгууллагын 83 албан хаагч хамрагдлаа.

2023-06-15 09:47:39