• 70276207
  • bayantsogt27@gmail.com
ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар

ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар Гуна, Сарлаг багуудад хүүхдийн тоглоомын талбайг байгуулж тоглоомуудыг байршууллаа. Мөн Даргиат багийн гэр хороололд гэрэлт цамхаг зэргийг хийж гүйцэтгэв.

 

2021-11-02 10:34:27