• 70276207
 • bayantsogt27@gmail.com
Алсын хараа Эрхэм зорилго

Сумын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанаржуулж, өвчлөл эндэгдлийг бууруулан, үйл ажиллагааг улс, аймгийн түвшинд тэргүүлэх хэмжээнд хүргэнэ

Эрхэм зорилго:

Сумын хүн амыг өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх арга ажиллагаанд сургах, бие бялдарын өв тэгш хөгжлийг хангаж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг:

 • Ёс зүйтэй орчинд
 • Цаг алдалгүй
 • Жигд хүртээмжтэй
 • Чанартай
 • Соёлтой үзүүлэхэп оршино.

Зорилт:

 1. НЭМ-ийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэн, хүн амд жигд хүртээмжтэй хүргэх
 2. Эмнэлгийн анхан шатны болон тусламж үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлж хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх
 3. Эх нялхасын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, эндэгдэлгүй ажиллах
 4. Эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандартыг хангаж ажиллах
 5. Эргэлтийн эмийн сангийн үйлчилгээг нэмэгдүүлж ард иргэдэд чанартай баталгаат эмээр хангаж үйлчлэх
 6. Орчин үеийн тоног төхөөрөмж, мэдээлэл холбооны хэрэгслийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх
 7. Мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчнээр хангагдах, эмч ажилчдын мэдлэг чадварыг байнга дээшлүүлэх
 8. Хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэн, удирдлага бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох
2022-06-15 08:59:16