• 70276207
  • bayantsogt27@gmail.com
Алсын хараа Эрхэм зорилго

АЛСЫН ХАРАА:

Хурдацтай өөрчлөгдөж буй нийгэмд шинийг эрэлхийлэгч, технологийн өрсөлдөөнд бэлэн хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн нээлттэй сургууль болно.

 

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Эрүүл чийрэг, эрдэм боловсролтой , хариуцлагатай , бие даан бүтээлчээр суралцах, амьдрах чадвартай иргэнийг төлөвшүүлнэ.

 

БИДНИЙ УРИА:

Сайн боловсрол-Сайхан ирээдүй

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛ:

Хүндлэл, хариуцлага, шудрага

2022-06-15 09:14:48