• 70276207
  • bayantsogt27@gmail.com
/ 2022 оны 3-р улирал /

Баянцогт сумын санхүүгийн зарлагын  мэдээлэл

/ 2022 оны 3-р улирал /

 

                2022 оны  9-р сарын 30ы өдрийн байдлаар òºñâèéí çàðëàãà 1404213.1 ìÿíãàí òºãðºã áîëæ ¿¿íýýñ 900879.2 ìÿíган төгрөг áóþó 64.2 õóâèéã öàëèíä, 113494.6  ìÿíган төгрөг  áóþó 8 õóâèéã ÍÄØ-ä,  389839.3 ìÿíган төгрөг áóþó 27.8  õóâèéã áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàëä çàðöóóëæýý.  Ñàëáàðààð íü àâ÷ ¿çâýë: Áîëîâñðîë, соёлын  ñалбарт  790736.9  ìÿíган төгрөг áóþó 56.3 õóâèéã, íèéòèéí åðºíõèé ¿éë÷èëãýýíä 282180.0 ìÿíган төгрөг áóþó 20.1 õóâèéã, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíä 331296.2  ìÿíган төгрөг áóþó 23.6  õóâèéã  òóñ òóñ çàðöóóëñàí áàéíà.

Төсвийг зориулалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулж ажилласан ба  ИТХурал дээр НДШимтгэлийн 846.4 мянган төгрөгний өр үүсээд байна.

 

 

Төсөвт байгууллагуудын орлого, зарлагын гүйцэтгэл

 

 

 

Байгууллагын нэр

Санхүүжилт

Нийт зарлага

 

 

Бараа үйлчилгээ бусад зардал

 

Дансны  үлдэгдэл

 

Төлөв

 

Гүйц

 

Хувь

Нийт зарлага

 

Цалин

Зарлагад эзлэх хувь

 

НДШ

 

ЗДТГ

328437.5

328437.5

     100%

250310.8

148708.5

59.4%

18525.1

83077.2

78126.7

 

Сургууль

623809.3

623809.3

100%

555044.3

367600.7

66.2%

46732.8

140710.8

68765.0

 

Цэцэрлэг

231138.2

231138.2

100%

176558.0

124603.5

78%

15571.7

36382.8

54580.2

 

Эмнэлэг

454128.3

378889.3

83.4%

331296.2

196084.9

59.2 %

24633.8

110577.5

71153.2

 

Соёлын төв

 

67523.1

 

67267.1

99.6%

59134.6

36637.8

61.9%

4625.6

17871.2

8132.5

 

ИТХ

 

48144.8

 

48144.8

100%

31869.2

27243.8

85.5%

3405.6

1219.8

16275.6

 

ДҮН

1753181.2

1661205.4

94.8%

1404213.1

900879.2

64.2%

113494.6

389839.3

297033.2

 

 

Төрийн сангийн мэргэжилтэн                                                 Э.Эрдэнэжаргал

2022-11-22 19:09:54